Вход за регистрирани
Забравена парола?
Регистрация
Кошница: празна

Количката е празна

Условията за ползване на сайта

Условията за ползване на сайта

Условията за ползване на сайта

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.carauto.bg (наричан за краткост „Сайт“) и самия Сайт, както и условията за ползване на електронния магазин, намиращ се на Сайта. Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.carauto.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".
Настоящите „Общи условия“ са публикувани на видно място в уебсайта [link_page] и са достояние на всеки потребител. Сайтът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие,  като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта.
Моля, прочетете внимателно изложените правила и Общи условия за ползване. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Сайта - от първоначалното влизане, до напускането му.
1. Предмет и дефиниции на Общите условия
1.1.  “Сайтът” е www.carauto.bg - уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
1.2. „Съдържанието“ е:
- цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
- съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Сайта посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
- всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на Сайта, независимо от начина на комуникация;
- информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Сайта в даден период;
1.4.  “Потребител“ е всяко публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието или Услугите, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.).
1.5. “Артикули”, “Продукти”, или “Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
1.6. „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).
1.7. “Поръчка” е индивидуалната заявка за закупуване на избрания/ите Артикул/и съгласно условията, предвидени в Сайта относно начина на доставка и плащане от страна на Потребителя. Поръчката е акт на действие, който Потребителят прави свободно, по собствен избор, и обвързва със силата на договор Потребителя и Сайта.
1.8. “Потвърждение” е процесът, по време на който служител на Сайта потвърждава Поръчката с Потребителя по телефон  и изпраща обобщение на Поръчката на електронната поща на Потребителя, ако последният е предоставил такъв.
1.9. “Стойност на поръчката” е общата стойност на Артикулите в потребителската кошница в момента на подаване на Поръчката. Стойността на поръчката включва транспортните разходи освен в случаите, които са описани в Сайта в меню "Доставка".
1.10. “Стойност на доставката” е стойността на транспорта на Артикулите от потвърдената поръчка до посочения и потвърден адрес на Потребителя. Стойността на доставката се определя съгласно т. 4.3. от Общите условия.
2. Общи условия
2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Сайта и Потребителя.
2.2. Използването включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Потребителят се придържа към настоящите общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.
2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.carauto.bg.
2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, Потребителят еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите или Сайта.
2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:
2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Сайта предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Сайта (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Сайта.
2.5.2. Сайтът ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.
2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.
2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.
2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Потребителят може да се свърже с представители на Сайта или да използва интернет връзките, които е получил от Сайта за тази цел.
2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Сайта.
2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Сайта и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Сайтът ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.
2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години
3. Цени
3.1. Сайтът има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване.
3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на желаната стока.
3.3. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.
3.4. Сайтът се задължава да достави заявената за покупка Стока на посочения от Потребителя адрес в срок, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки, съгласно т. 2.1. от раздел Условия за доставка , заявената за покупка стока в необходимото количество и качество.
3.5. Потребителят се задължава:
• Да заплати цената на стоката според условията, съгласно т. 3.5. от Общите условия.
• Да заплати разходите по доставката, съгласно т. 4.3 от Общите Условия.
• Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Ако Потребителят не осигури такива на посочения адрес, www.carauto.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
3.6. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка. Всички артикули са с предварително начислен ДДС, като разходите за доставка не са включени в цените на артикулите.
3.7. Транспортните разходи и всички техни специфики са детайлно упоменати в Сайта в поле "Доставка".
4. Условия на пазаруване
4.1.  Регистрация. Регистрацията е препоръчителна при пазаруване през страницата на www.carauto.bg. Необходимо е да се попълнят регистрационни полета, в които се посочват коректни данни, необходими за изпълнението на поръчката като протоколи за доставка, валиден адрес, телефонен номер и e-мейл адрес.
4.2. Поръчка. Поръчки се приемат денонощно през интернет страницата www.carauto.bg или на е-мейл адрес office@carauto.bg. Поръчки, постъпили до 15:00 ч. в делничен ден, се обработват на същия ден; Поръчки, получени след 15:00 ч. в делничен ден, се обработват на следващия ден; Поръчки, постъпили събота и неделя, както и през празнични дни, се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчка, представител на Сайта ще се свърже с вас на посочените ви контакти за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителни детайли по нея. Сайтът не се задължава да поддържа наличност от всеки един артикул, който продава.
4.3.1. Срокът на доставка за територията на цяла България е до края на следващия работен ден, след потвърждаване на поръчката. За населени места, които куриерът посещава по график – срокът може да бъде удължен с от 2 до 3 дни. Срокът е посочен само с цел информация и ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката.
4.3.2. При ненавременна доставка, Сайтът не дължи неустойка на клиента, а последният, от своя страна, си запазва правото да откаже поръчката.
4.3.3. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Клиент, поръчал продукт/и през Сайта и получил същите по пощата, с куриер или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:
4.3.3.1. При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени.
4.3.3.2. Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.
4.3.3.3. Цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на цената при потвърждение на поръчката.
4.3.3.4. При условията на чл. 69, ал.3 от ЗЗППТ.
4.3.3.5. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
4.3.3.6.  При изброените по-горе случаи разходите по връщането на артикула се покриват по предварително споразумение от двете страни или само от едната, в зависимост от причините за връщането .
4.3.3.7. Връщането на Стока, поради неразбиране на описанието, спазване на 7-дневен срок по закона за онлайн магазини, недоглеждане и каквато и да е неяснота по отношение на поръчаната стока, е за сметка на клиента и  в случаи на груби нарушения на правилата, Сайтът си запазва правото да блокира възможността за влизане в акаунта.
4.4. Рекламация. В случай, че Потребителят получи стоката във вид несъответстващ с условието за доставка или друга стока различна от поръчаната, Сайтът ще я замени с доставка за негова сметка или ще възстанови парите на Потребителя.
4.5. Начини на плащане. Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът заплаща стойността на поръчката, независимо дали получава безплатна доставка или не (повече детайли вижте меню "Доставка"). Заплащането на направените поръчки може да се извършва по няколко начина:
4.5.1. В брой/наложен платеж. На куриера, който ще достави стоката, заплащате стойността на Вашата поръчка без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката в сайта.
4.5.2. По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод.
4.5.3. За всяка поръчка над 1500 лева, след потвърждаване, потребителя трябва да заплати капаро в размер на 50% от стойността на поръчката по банков път. Останалата част от плащането трябва бъде преведено отново по банков път, преди получаването на стоката от страна на потребителя.
5. Връщане на продукт.
5.1. Потребителят има право да върне закупен от него продукт от интернет магазина www.carauto.bg в срок от седем работни дни от доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума за продуктите, поръчани от Сайта. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи, ако има такива.  Връщането на стоката в такива случаи е за сметка на потребителя.
За използването на услугата е необходимо Потребителят да се обади на телефон, посочен в Сайта, и да предостави номер на поръчката и банковата си сметка, като същият ще бъде информиран за адреса, на който продуктът ще бъде изпратен заедно с придружаващите го документи и принадлежности (касова бележка, разписка и тн.)
Всички разходи, извършени от Потребител по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт”, свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на Потребителя.
Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Сайта в срок от 30  календарни дни по специално посочена от Потребителя банкова сметка при наличие на предпоставките съгласно настоящите условия. В случай, че Потребителят няма посочена банкова сметка, заплатената цена на продукта ще бъде възстановена  с наложен платеж чрез куриерска фирма.
На всеки върнат продукт се прави преглед от страна на Сайта с оглед установяване на наличието или липсата на предпоставките съгласно настоящите условия.
Прегледът на върнатия от Потребителя продукт се извършва от  служител на Сайта, за което се съставя констативен протокол.
Сайтът отказва да възстанови заплатената цена, в случай че при прегледа на върнатия продукт се установи липса на някое от изискванията съгласно настоящите условия, ако такова е констатирано в констативния протокол.
Сайтът не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при извършване на услугата „Връщане на продукт” чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговският вид и комплекта на продуктите, включително и такива, възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането.
При констатиране на проблем с продукт от сектор "Акумулатори" потребителят е длъжен да спази абсолютно всички изисквания по гаранционната карта. Гаранцията за тези продукти за таксита или други автомобили, които се използват с професионална цел е 6 месеца.
6. Авторски права и сигурност
6.1. Потребителят няма право да:
• Да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта, без изрично разрешение на Сайта.
• Да ползва автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от www.carauto.bg.
• Да претоварва системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
• Да ползва screenshot на www.carauto.bg, без изрично разрешение на Сайта.
7. Отговорност
7.1. Сайтът не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.
7.2. Сайтът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.
7.3. Ако Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Сайта, накърнява авторско или друго право, той / тя може да се свърже със Сайта чрез наличните данни за контакт, така че последният да може да вземе информирано решение.
7.4. Сайтът не гарантира на Потребителите достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно копиране, използване на Съдържание по какъвто и да било друг начин или прехвърлянето му към трети лица, без изричното писмено съгласие на Сайта.
7.5. Сайтът не е отговорен за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на нашата интернет страницата , без значение от вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.
7.6. Сайтът не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание, изпратено до Потребителите чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Сайта, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Потребителя и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.
8. Непреодолима сила
8.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.
8.2. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията от него.
8.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.
8.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.
8.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.9.3.
9. Съдебни спорове
9.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от Сайта  до неговите Потребители, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.
9.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Потребител и Сайта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.
9.3. Сайтът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.
9.4. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Потребител и Сайта или неговите бизнес партньори, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд, в съответствие с българското законодателство.
9.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.
9.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.
10. Заключителни разпоредби
10.1. Сайтът си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание, без предварително известяване на Потребителите.
10.2. Сайта не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.
10.3. Сайтът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.
Настоящите условия важат единствено за онлайн магазина на Сайта на www.carauto.bg.
11. Изображения
11.1 Изображенията в Сайта са илюстративни и са възможни несъответствия със стоките, които представят.
11.2 Сайта не приема рекламации предявени заради разлики между изображенията и продадената реално стока.
Забележка
Условията за поръчка, доставка и плащане в Сайта съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.

Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Законта за защита на личните данн (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

Какви лични данни обработваме?

За да може да усъществим вашата поръчка, потребителя предоставя следните данни:

- имена

- email адрес

- адрес за доставка

- телефон

Тези данни се запазват и се използват по следния начин:

- email адреса е необходим за да изпратим потвърждение за получаване на поръчката ви, също така ще получите известие когато изпратим пратката

- имената, адреса за доставка и телефона са необходими за да обработим поръчката и да изпратим пратката до адреса на клиента. При обработка на поръчката е възможно наш служител да ви се обади. Куриерската фирма също може да ви потърси на телефона, когато доставя пратката. Ще получите СМС когато пратката ви пристигне в офис на куриер.

Съгласието за предоставяне на тези данни на куриерската фирма е неотменна част от отношенията с CarAuto.bg. Няма възможност за отказ от тази точка, осве в сличаите, в които избирате възможността за взема на стоката от наш офис.

Понякога може да изпращаме информация за продукти или рекламни кампанни на посоченият при поръчката имейл адрес. Винаги може да се откажете от тези съобщения, като посетите линка най-отдолу в мейла “Откажи се от абонамента”.

CarAuto.bg автоматично запазва вашият IP адрес с цел предотвратяване на измами.

Защитена ли е моята информация?
За да защити Вашата информация по време на предаването й, CarAuto.bg използва Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията, която въвеждате.

Външни сайтове използващи вашите данни
Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics за анализиране на трафика и потребителите. Събраната информация се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Може да активирате IP анонимизация, което означава, че само част от IP адреса ви ще се запази на този сървър. Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър. Ако не желаете тази информация да се използва от Google, можете да забраните използването на бисквитките.

Google Ads
Сайтът използва Google Ratergeting Ads за тази цел събира анонимна информация за разгледаните продукти в CarAuto.bg. На база на тези продукти Google показва реклами в различни уебсайтове. Ако не желаете тази информация да се използва от Google, можете да забраните използването на бисквитките.

Facebook Ads
Сайтът изполва Facebook Retargeting Ads за тази цел събира информация за разгледаните продукти и всички посетени страници. Тази информация се запазва на сървърите на Facebook Inc, ако не желаете тази информация да се използва от Facebook, можете да забраните използването на бисквитките.

Какво са бисквитките?
Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт, бисквитките могат да подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. 

Продължителност за съхранението на данни
Вашите лични данни се съхраняват само толкова колкото е необходимо за изпълнение на нашите услуги. Възможно е да се наложи по-продължително съхранение поради законови или правни наредби.

Вашето право на информация и отказ
Вие може да изискате безплатно информация относно личните данни, които са били запазени от CarAuto.BG.  Може по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдещо използване на вашите лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, също така може да поискате да бъдат заличени или коригирани. За целта изпратете имейл на carautobg@gmail.com. Имате опция да изтриете Вашия профил от настройките на профила в сайта.

CarAuto.bg не съхранява информация за Вашите дебитни и кредитни карти.

Други
Ако изберете да посетите CarAuto.bg, както онлайн, така и във физически обект, Вашето посещение или спор относно поверителността стават обект на настоящите общи условия. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.


Връзка с нас
В случай че имате въпроси, свързани с Политика за защита на личните данни в CarAuto.bg, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на CarAuto.bg, можете да се обърнете към нас на e-mail адрес : carautobg@gmail.com.

CarAuto.BG работи с бисквитки. Използвайки този сайт, вие приемате нашите Общи Условия и Политика за Поверителност